Giriş Şartları

slideralmanya

Berlin Özel Buhara Enstitüsü Kayıt ve İmtihan Şartları

Size Yardımcı Olmaktan Mutluluk Duyarız

Birinci Bölüm: Genel Kurallar

 • 1 Sınav giriş şartları
  –       Avrupa Birliğine bağlı bir ülkenin veya Türkiye nin mecburi okul düzeyi tahsilini      bitirmiş olması gerekmektedir.Bu diplomayı  en geç 1 Mayıs tarihine kadar İmtihan Kurumuna teslim etmesi gerekmektedir.
  –       18 yaşından gün almış olması,
  –       Erkek ve Müslüman olması,
  –       Suç kaydı olmaması,
  –       Sağlık sorunu olmaması.
 • 2 Sınava giriş müracaatı  [Daha detaylı bilgi için lütfen buraya tıklayınız]
  (1) Enstitüye giriş sınavı her yılın ortasında olmaktadır.Müracaatın en geç 1 Mayısa kadar İmtihan Kurumuna teslim edilmiş olması gerekmektedir.Sınav tarihi Okul Müdürlüğü ve İmtihan Kurumunca tesbit edilir.
  (2) 1 Mayıs müracaat tarihinin geciktirilmesi halinde, yazılı bir müracaatla Okul İdaresine verilecek olan dilekçelerin en son tarihi 30 Mayısdır.Bunun kabulü veya reddi İmtihan Kurumuna bırakılmıştır.Bu tarihden sonra gelecek dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
  (3) Sınava girme ruhsatı verilmiş adayın sınava gelirken beraberinde tabela formatı ile yazılmış Öz Geçmişini getirmesi gerekmektedir.
 • 3 Sınavın yapılış şekli
  (1) İmtihan için tek yetkili kurum Buhara Enstitüsünün tayin etmiş olduğu’’İmtihan Kurumudur’’
  (2) İmtihan Kurumu, Sınav ın yapılışı ve sınavın kontrolü, takibi için 3 (üç) kişilik uzman ekip oluşturur.. (imtihan komisyonu)
 • 4  Sınavın puan sistemi
  (1) Sınavın sonucu ’’Sınavı kazandı’’ veya ’’Sınavı kaybetti’’ şeklinde belirtilecektir.
  (2) Her imtihan dalı kendi sınıfında puan sistemi ile değerlendirilecektir.Her imtihan dalı 100 puan üzerinden değerlendirilip, en az 51 puan alma şartı olacaktır.
  (3) Her iki imtihan dalından en az 51 puan alan, ’’Sınavı kazandı’’ olacaktır.
 • 5  Sınav protokolu
  (1) İmtihan Kurumunca seçilmiş üç kişiden oluşan uzman ekip (imtihan komisyonu) imtihan hakkında bir protokol tutmak zorundadırlar.Bu protokolde tutulması gereken zabıtlar şunlardır;1. Sınav başlangıcı ve sınav süreci,
  2. İmtihan komisyonunun oluşumu,
  3. İmtihan sorularının özeti,
  4. İmtihan dallarının puanlanma sistemi,
  5. Ve bu puanlamadaki sebepler.

(2) Bu tutulan protokolun bu komisyonca imzalanması.

 • 6  Sınav sonuçlarının açıklanması
  (1) Adaya İmtihan Komisyonu tarafından değerlendirmelerin bitiminde sözlü olarak kazanıp, kazanamadığı bildirilir.
  (2) Adaya İmtihan Kurumunca ayrıca bütün imtihan sonuçlarını belirten yazılı bir de duyuru gönderilir.
  (3)’’Sınavı Kaybetti’’ sonucu alan adaya ayrıca imtihan sonuçları detaylı olarak yazı ile bildirilir.
 • 7  Sınava girmeme, sınavı kaçırma
  (1) Her adaya imtihandan önce bilgiler içeren bir davetiye gönderilir.
  (2) İmtihana girmeme sebebi önceden Buhara Enstitüsü sekreterliğine bildirilir.Bu sebebi kabul edip etmeme İmtihan Kurumuna bırakılır.Sebebi kabul görmemiş veya sebepsiz olarak imtihana gelmemiş aday otomatikmen imtihanı kaybetmiş kabul edilir.
 • 8 İmtihanın tekrarı
  (1) Giriş imtihanın tekrarı komisyon kararı ile sadece bir kez daha tekrar edilebilinir.
  (2) İmtihanı kazanan adayın Enstitüye kayıt hakkı vardır.
  (3) İmtihanın tekrarındaki bir şartda, talibin imtihanı kazandığı ve Enstitü kaydı yapıldığı halde iki yıl içinde Enstitüye başlamamış  olmasıdır.
 • 9  Sınav müddeti
  Özel sebepler olmadığı sürece ’’İkinci Bölüm’’deki zamanlar sınav müddetinin tavan zamanlarıdır.Bu zaman imtihan komisyonunca gerekli görülürse kısaltılabilinir.

İkinci Bölüm: Sınav içeriği

 • 10 Sınavın ana dalları ve yapılış şekli
  (1) Sınav aynı gün içerisinde iki kısımdan oluşmaktadır.Birinci kısımda adayın Kur’an ı akıcı bir şekilde okuma yeteneği ölçülmektedir.İkinci kısımdan sınava girmenin şartı birinci kısım barajını başarı ile geçebilmesidir. İkinci kısımda da temel dini bilgiler içeren sorular sorulmaktadır.(2)Sınavın iki kısmıda sözlü olarak gerçekleşmektedir.
 • 11 Sınava giren aday dan beklenenler
  (1) Adayın Kur’anı yüzünden seri ve akıcı olarak okuyabilmesi lazımdır.İmtihan komisyonu Kur’an dan en az iki, en fazla beş sayfa seçerek talib den okumasını istemektedir.
  (2) Bu barajı aşan adaya ikinci kısımda İslam İlmihali üzerinden sorular gelmektedir.Örneğin, Dinin-İmanın şartları, Namazın şartları, Abdest, bir tesbih namazının anlatımı, ve Kur’an dan en son 20 Surenin ezbere okunması gibi.
  (3) Sınav zamanı her kısım için en fazla yarım saat sürmektedir.Üçüncü Bölüm: Kapanış, Final
 • 12 Yürürlüğe Girme
  Buhara Enstitüsü Kayıt ve İmtihan Şartları nın yürülüğe girme zamanı, ilk imtihana giriş günüdür.

Berlin Özel Buhara Enstitüsü

İdare Kurulu

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Konuşalım.